Ghee, Haldi Gath, Haldi Powder, Dhoop, Kapoor, Supari, Laung, Roli, Rui Ki Batti, Match Stick, Red Cloth, Agarbatti, Itra, Dona, Elaichi, Abheer, Gulal, Kesar, Agarbatti, Wheat, GangaJal, Honey, Mishri, Shrinagar Samgri, Sapt Dhan, Sapt Mitrika, Jau, Janeu, White Cloth.